Prognosen är att det kommer att göra allt mera ont. Domningar, stickningar, kramper. Men det är viktigt att göra den träning som går. Behövs det får maxdos av smärtstillande överstigas under en period. Stesolid för natten för att kunna vila. Blir det alltför ont kan tempot på skruvningen behöva minskas. Du får försöka vara uthållig, det här kommer att ta lång tid.”

August Happ, utdrag ur dagboken 10 juni 2001 efter samtal med läkare.