Vårt moderna samhälle ger oss dagligen olika tecken på att undergången är nära förestående.

Nord- och sydpolerna smälter, naturresurserna används felaktigt och föroreningar av jordklotet leder till djurarters utrotning. Krig blir resultatet av ojämlikhet och ledares maktmissbruk.

Men frågan är om inte människor i alla tider sett undergången som ett verkligt hot? I religion och myter bearbetar vi människor denna rädsla. De religiösa skrifterna skildrar undergången på flera sätt, och domedagsprofeter ser vi fortfarande dyka upp då och då.

“Jag har alltid intresserat mig för spännande berättelser, myter och krigsskildringar . Det dramatiska och storslagna i hopplösheten kan gestaltas till en storartad prakt i rätt konstform.

Till utställningen ”HARMAGEDON – fyra smeder tolkar undergången” smidde jag vaser och skålar i silver, där etsat klotter och lösryckta fraser från vår tid ska minna om det avtryck och den skönhet som vi idag ser i bronsålderns ristningar på en granithäll.

Till samma utställning skapade jag också en uppsättning korpusobjekt ur tomma patronhylsor i mässing.”

August Happ